gdzieszczytyogniemplona


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_swmenufree/functions.php on line 1851

News Flash

  • Wielkanoc w górach 2018 r.

    Wielkanoc w górach dla całej rodziny.........

    Więcej…

baner-carynska03

logo lsi 1

 REGULAMIN ZAJAZDU POD CARYŃSKĄ

1. Przedmiot regulaminu.

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania w hotelu i jest integralną częścią zawarcia umowy do którego dochodzi w momencie dokonania rezerwacji i/albo w momencie wpłacenia zadatku za pobyt na konto bankowe Zajazdu. Dokonując w/w czynności gość potwierdza że akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie Zajazdu Pod Caryńską.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.carynska.pl, a także możliwy do otrzymania w recepcji Zajazdu Pod Caryńską.

4. Opiekunem Gościa jest recepcja Zajazdu lub osoba pracująca za barem.

5. Zajazd Pod Caryńską nie jest obiektem kategoryzowanym.

2. Doba hotelowa

1. Pokój w Zajeździe wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 1500 do godziny 1100 następnego dnia.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Zajazdu. Zajazd uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.

6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 1400 naliczy karę grzywny w wysokości pełnej doby hotelowej.

7. Jeśli klient nie wymelduje się do godziny 1700, kontakt z nim jest utrudniony, osoba w recepcji w obecności świadka ma prawo go spakować posprzątać oraz wynająć pokój gościom z wcześniejszej rezerwacji. Wszelkie rzeczy klienta zostaną złożone na recepcji.

3. Rezerwacja i meldunek.

1. Do każdej rezerwacji dokonanej minimum 1 dzień przed przyjazdem wymagane jest wpłacenie zadatku w wysokości pierwszego noclegu i wysłanie potwierdzenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Zajeździe w trakcie trwania pobytu, nie jest zwracana opłata.

3. Dodatkowo przy rezerwacji powyżej 1 noclegu pobierana jest opłata miejscowa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lutowiska.

4. Na obiekcie obowiązują stawki wedle cennika dostępnego na stronie www.carynska.pl oraz recepcji. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu z góry.

5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu

6. Gość Zajazdu nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 700 do 2200

po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby w recepcji.

8.Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 2200 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

9. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Zajazdu lub Gości albo szkodę innym osobom przebywającym w Zajeździe bądź w inny sposób zakłócił spokój Zajazdu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Zajazdu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu Zajazdu.

10. Wszelkie dodatkowe ustalenia odnośnie rezerwacji powinny przejść drogą mailową.

4. Usługi i usługi dodatkowe.

1. Zajazd ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.

2. Na życzenie Gościa Zajazd świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, instruktaż działania sprzętów w pokojach.

3. Zajazd pod Caryńską nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, do własnego użytku tablet (na życzenie) po podpisaniu oświadczenia mówiącego o odpowiedzialności materialnej – 800 zł.

4. Zajazd Pod Caryńską nie prowadzi usług sprzątania pokoi podczas pobytu gości. Istnieje możliwość wymiany ręczników za dodatkową opłatą 5 zł/szt. oraz wymiany pościeli za dodatkową opłatą 15 zł/komplet.

5. Przy pobycie powyżej 7 nocy na życzenie goście mają możliwość bezpłatnej wymiany pościeli oraz ręczników.

5.Odpowiedzialność gości.

1.Gość powinien zawiadomić recepcję Zajazdu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Zajazdu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Za zgubienie lub zniszczenie kart zbliżeniowych do zamka hotelowego pobierana jest opłata 50 zł brutto.

4.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte, a kartę zbliżeniową pozostawić w recepcji.

6. Odpowiedzialność hotelu.

1. Odpowiedzialność Zajazdu z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.

2. Zajazd nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa zaparkowanego na terenie Zajazdu.

3. Zajazd zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu dużych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości i standardu Zajazdu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

4. Za szkody oraz usterki wynikające z przyczyn niezależnych od Zajazdu nie przyjmuje się reklamacji, np. usterki urządzeń, usługi zewnętrzne.

7. Cisza Nocna.

1.W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 2300 do 700 dnia następnego. W pokojach mieszczących się bezpośrednio przy sali dolnej oraz górnej gastronomicznej nie obowiązuje cisza nocna podczas koncertów oraz imprez organizowanych przez Zajazd Pod Caryńską.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

8. Zwrot rzeczy pozostawionych.

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą przechowywane do 1 miesiąca czasu.

 

9.Postanowienia końcowe.

1. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.

3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Zajazdu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z póź. Zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

4.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Zajazdem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Zajazdu pod Caryńską.

Prezentacja ZpC


Atrakcje

Bilety na atrakcje do kupienia w recepcji Zajazdu Pod Caryńską Zaplanuj pobyt

Free business joomla templates

mail